Vlhké zdivo, aneb kvalitní hydroizolace je nutností

Ti, kteří se kdy setkali s průnikem vlhkosti do zdiva, možná vědí, o čem je řeč, neboť již s touto problematikou mají nějaké zkušenosti. Představme se dům (či jakýkoli jiný objekt tohoto typu), který je vystaven povětrnostním vlivům. Znamená to tedy, že na něj působí déšť, vítr, sníh, slunce a v neposlední řadě ho ovlivňuje i půda, ve které je „vložen“. Všechny tyto faktory nějakým způsobem na objekt působí a je jen na něm, jak se se všemi těmito vlivy vypořádá.

Vlhkost

Asi jeden z nejnepříznivějších faktorů, který na objekt působí, je obecně vlhkost. Konkrétně jde o to, že zdivo musí odolávat dešti, vlhkosti v půdě (na úrovni půdních prostor) a vzlínající vlhkosti. Naštěstí stavební technologie a postupy s tímto počítají a dokáží zdivo spolehlivě ochránit. Oním ochranných mechanizmem je hydroizolace.

Hydroizolace

Hydroizolace, aneb bariéra, která ochrání zdivo od vlhkosti. Samotná přítomnost hydroizolace ovšem nestačí. Hydroizolace musí být odborně aplikovaná a také dostatečně kvalitní. Mnohdy se lze totiž setkat s případy, kdy jakási hydroizolace opravdu ve zdivu je, avšak díky neodborné aplikaci či nekvalitním materiálům vůbec neplní svoji funkci. Anebo situace jiná, kdy jakákoli hydroizolace zcela chybí.

Pokud takto špatně ošetřené zdivo napadne vlhkost a začne na něj dlouhodobě negativně působit, objeví se na něm vlhké skvrny, solné mapy a často dokonce i plísně. To je jasný signál toho, že je se zdivem něco v nepořádku a nastává chvíle, kdy by měl být povolán odborník, aby situaci prohlédl, zhodnotil a navrhl postup řešení. Výsledkem takového posudku je zpravidla nutnost provést sanaci zdivaSanace vlhkého zdiva jinými slovy znamená, dodatečné doplnění hydroizolační vrstvy do zdiva za pomocí specializovaných metod a postupů.

Metody sanace zdiva

Metody, které se používají pro dodání hydroizolace, jakožto bariéry proti prostupující vlhkosti, existuje vícero. Důležitým elementem je zde právě odborník, který dokáže situaci správně vyhodnotit a doporučit správný postup (tedy vybrat vhodnou a zároveň účinnost metodu pro tuto konkrétní situaci).

Z těch nejčastěji používaných metod sanace zdiva, lze jmenovat:

  • Injektáž zdiva (chemické injektáž zdiva, krémová injektáž zdiva, tlaková injektáž zdiva)
  • Svislá hydroizolace zdiva (zejména u sklepních prostor)
  • Podřezání zdiva řetězovou pilou
  • Narážení nerezových plechů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *