Norské fondy přinesou miliardy korun

V uplynulých dnech odstartovalo další programovací období Norských fondů, ve kterém Česká republika získá miliardy korun. Peníze jsou určeny převážně pro veřejné instituce a projekty.

Norské fondy jsou vedle dotací EU dalším velkým přínosem pro náš stát a jeho obyvatele. Jak již název napovídá, hlavním přispívatelem do Norských fondů je Norsko, které fond vytvořilo jako alternativu k dotacím EU. Norsko není členem Evropské unie, ale zároveň využívá některé výhody společného trhu. Fondy jsou tak jistou kompenzací za tento stav, jejich účel a podmínky se do značné míry shodují s dotacemi EU.

K Norským fondům se také často řadí Fondy EHP, do nichž připívá Lichtenštejnsko a Island.

Česká republika získá 184,5 milionů EUR

V novém dotačním období odsouhlaseném v uplynulých dnech se Česká republika může těšit na 184,5 milionů EUR, tedy přibližně 5 miliard Kč z Norských fondů. Celková částka včetně fondů EHP by se měla pohybovat na úrovni přibližně 212 milionů EUR.

V rámci programovacího období se bude klást důraz především na projekty zaměřené na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví, spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.

Spojovacím prvkem většiny programů je velký důraz na kvalitu života obyvatelstva, zejména lidská práva, rozvoj občanské společnosti a inkluzi Romů. Konkrétní výzvy jsou prozatím v jednání, vyhlášení se očekává nejdříve v druhé polovině roku 2018.

Norské fondy nebo dotace EU?

Norské fondy v minulosti již několikrát pomohly financovat zajímavé projekty v ČR, zvláště ve veřejné sféře. Jsou alternativou pro dotace EU, které se v aktuálním programovací období více zaměřují na životní prostředí a snižování energetické náročnosti. Norské fondy tak pomáhají financovat ty oblasti, na které se v rámci dotací EU nedostaly prostředky.

Pokud vás zajímají možnosti získání dotace EU či prostředků z Norských fondů, neváhejte kontaktovat společnost MIDA Consulting, jejíž specialisté pomohou vaší obci i firmě vybrat ideální dotační titul a sestavit úspěšnou žádost o financování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *