Street Steam Pedestrian Lane  - 12760761 / Pixabay

Ekologická likvidace odpadních vod pomocí betonové jímky, septiku a nádrže na vodu

V případě, že k vaší nemovitosti nevede veřejná kanalizace, na níž by bylo možné se napojit, je třeba řešit nezávadnou likvidaci odpadních vod na vlastním pozemku. K tomu slouží čistička či septik. Jelikož pořízení a provoz čističky není zrovna levnou záležitostí, kterou by si mohl dovolit každý, nabízí se betonový septik jako ideální řešení.

O co se jedná?

Betonové žumpy jsou též označovány jako samonosné, neboť se jedná utěsněné nepropustné betonové nádrže na vodu, které slouží k zachycení odpadní vody. Abyste mohli sledovat, zda již nejsou zaplněné a není třeba je vyvést, jsou opatřeny přepadem. Bydlíte-li v celoročně obývaném domě, počítejte s vývozem zhruba 1× měsíčně.

V čem se liší septik?

Oproti tomu betonové jímky jsou několikakomorové nádrže, které jsou opatřeny přívodem a vývodem. Pomocí bakterií či pískové filtrace dochází k rychlejšímu rozkladu odpadní vody, proto se v septiku ten nejhrubší kal usazuje na dně. Přefiltrovaná odpadní voda poté může sloužit jako voda užitková například k zalévání zahrady. V tom spočívá její ekologičnost, neboť nebudete půdu kontaminovat žádnou chemií. Navíc uspoříte náklady na zalévání či splachování WC. Ještě je třeba zmínit fakt, že k pořízení žumpy stavební povolení nepotřebujete, u septiku ano. Proto při jeho nákupu dbejte na certifikovaný materiál, s nímž proběhne kolaudace bez potíží.

Cena septiku

Betonové jímky cena je srovnatelná s pořizovací cenou septiku. V obou případech počítejte s částkou kolem 30 tisíc korun. Ovšem markantní rozdíl je v ročních provozních nákladech těchto betonových nádrží na vodu. Jelikož se žumpa musí vyvážet každý měsíc, počítejte s náklady na fekální vůz. U septiku je zapotřebí vývoz pouze 1× ročně. Z těchto výpočtů je patrné, že žumpa se hodí spíše k rekreačnímu objektu, septik k rodinnému domu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *