Počet obyvatel v ČR 2011

Informace o tom, jaký je aktuální počet obyvatel a jiná statistická data a demografické údaje o obyvatelstvu v ČR publikuje Český statistický úřad vždy s nějakým zpožděním. Teprve nedávno tak byla vydána informace, jaký byl počet obyvatel v ČR na začátku roku 2011. Pokračování článku

Počet mobilních telefonů v Česku

Mobilní telefon, věc, kterou před dvaceti lety nikdo neznal. Před patnácti lety měl mobilní telefon jen top manažer nebo bohatý člověk. Před deseti lety se společnost začala dělit na ty, kdo mobil mají a ty, kdo mobilní telefon nemají. Dnes už má mobilní telefon asi každý. Jaká jsou celková čísla? Pokračování článku

Jaký je počet obyvatel v ČR 2010?

Před několika dny zveřejnil Český statistický úřad aktuální informace o tom jaký je počet obyvatel v České republice. Aktuální zveřejněné údaje o počtu obyvatel ČR obsahují informace za první čtvrtletí roku 2010. Co se v nich dá najít zajímavého o počtu obyvatel? Pokračování článku

Počet obyvatel v ČR

V následující tabulce a grafu je stručný přehled toho jaký je počet obyvatel v ČR a jaký byl vývoj od roku 1989.

Vývoj počtu obyvatel v České republice

Počet obyvatel v České republice se od roku 1989 průběžně snižoval. Tento záporný vývojbyl dán především menším počet narozených dětí.  Od roku 2003 začal počet obyvatel postupně narůstat až na současné hodnoty. V tomto počtu obyvatel české republiky je ale zahrnut i počet všech imigrantů. Nejedná se tedy o přirozený nárůst  nově narozených dětí nebo díky snížené úmrtnosti. Na růstu počtu obyvatel České republiky mají největší podíl cizinci, kteří do Česka přicházejí. Jejích podíl na růstu počtu obyvatel je dvojí. Jednak okamžitý po nabytí českého občanství a sekundárně i tím že mezi přistěhovalci je průměrně větší počet narozených dětí než mezi zbytkem české populace. Celkově na území ČR žije asi 3,5% imigrantů. Pokračování článku