Příspěvek na bydlení 2020: Kdo má nárok a co doložit?

Příspěvek na bydlení je státní forma pomoci některým osobám. Přečtěte si, kdo na něj má konkrétně nárok a co musí v případě žádosti doložit.

Příspěvek na bydlení 2020: Kdo na něj má nárok?

Příspěvek na bydlení můžete v roce 2020 čerpat, pokud jste jednotlivec nebo rodina s nižšími příjmy. Od 1. 7. 2020 však již neplatí, že můžete žádat pouze jako osoby s trvalým pobytem. Budete muset dokazovat všechny členy domácnosti, kteří s vámi skutečně žijí. Další změnou je provádění šetření pracovníků úřadu práce, díky nimž zjistí, zda máte na dávku nárok a případně v jaké výši ji budete moci pobírat.

Podmínkou je také vlastnictví bytu nebo bydlení v nájmu (nikoliv v podnájmu!). Zároveň musejí být vaše náklady na bydlení vyšší než 30 % (resp. 35 % v hlavním městě Praha) vašeho čistého příjmu a také nesmí být těchto 30 % vyšších než částka normativních nákladů na bydlení.*

*Normativní náklady na bydlení jsou průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Co doložit a kde o příspěvek na bydlení žádat?

K žádosti o příspěvek na bydlení budete muset doložit vaše čisté příjmy* a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Mezi příjmy, které se prokazují, patří následující:

  • ze závislé činnosti (zaměstnání),
  • ze samostatné výdělečné činnosti,
  • dávky nemocenského a důchodového zabezpečení,
  • podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

*Čistými příjmy jsou myšleny příjmy po odečtení:

  • pojistného na sociální zabezpečení,
  • pojistného na zdravotní pojištění,
  • příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • daně z příjmů.

O dávku můžete žádat osobně na kontaktních pracovištích úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Některá pracoviště nabízejí možnost objednání online na konkrétní den a hodinu. Pokud se chcete vyhnout osobní návštěvě, žádost můžete zaslat i elektronicky (e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku), poštou či ji odevzdat na podatelně ÚP.

Kdy se dávka vyplácí?

Dávka se vyplácí po dobu maximálně 7 let* (84 kalendářních měsíců) v průběhu posledních 10 kalendářních let. Omezení pro vás však neplatí, pokud:

  • žijete v domácnosti, která je včetně vás tvořená pouze osobami staršími 70 let,
  • jste osobou zdravotně postiženou a bydlíte v bytě postaveném či upraveném pro tyto účely.

*Tato doba se počítá od 1. 1. 2012.

Pozor: Úplné informace ohledně nároku na příspěvek na bydlení najdete na stránkách mpsv.cz nebo je můžete zjistit od pracovníků Úřadu práce ČR.

Zdroj: kurzy.cz, mpsv.cz, parlamentnilisty.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *