Komunální volby 2010

V roce 2010 se nekonají jen parlamentní volby, ale současně se konají i komunální volby 2010. Komunální volby – neboli volby do obecních zastupitelství upravuje zákon č. 491/2001 Sb. Komunální volby 2010 se tedy budou v České republice konat na podzim, v září nebo v říjnu 2010. Pokračování článku

Termín voleb 2010

Termín konání volby 2010 rozhoduje Klaus

Termín konání volby 2010 rozhoduje Klaus

V Termín voleb 2010 se budou konat především volby do poslanecké sněmovny (parlamentu) České republiky. Termín voleb bude stanoven na základě rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause, který určí přesné datum konání voleb v roce 2010. K tomu jaký si má pro volby vybrat termín mu dává přesný návod ústava České republiky a volební zákon. Pokračování článku