Počet obyvatel v ČR

V následující tabulce a grafu je stručný přehled toho jaký je počet obyvatel v ČR a jaký byl vývoj od roku 1989.

Vývoj počtu obyvatel v České republice

Počet obyvatel v České republice se od roku 1989 průběžně snižoval. Tento záporný vývojbyl dán především menším počet narozených dětí.  Od roku 2003 začal počet obyvatel postupně narůstat až na současné hodnoty. V tomto počtu obyvatel české republiky je ale zahrnut i počet všech imigrantů. Nejedná se tedy o přirozený nárůst  nově narozených dětí nebo díky snížené úmrtnosti. Na růstu počtu obyvatel České republiky mají největší podíl cizinci, kteří do Česka přicházejí. Jejích podíl na růstu počtu obyvatel je dvojí. Jednak okamžitý po nabytí českého občanství a sekundárně i tím že mezi přistěhovalci je průměrně větší počet narozených dětí než mezi zbytkem české populace. Celkově na území ČR žije asi 3,5% imigrantů. Pokračování článku