Státní dluh

Co je to státní dluh a jak vzniká? Kolik je státní dluh České republiky? Ptáte se, co to je státní dluh? Státní dluh vytvářejí vlády, které si půjčují peníze na různé investiční akce, na financování výdajů státních rozpočtů. Státní dluh je tedy veřejným dluhem.

Státní dluh bývá financován především prostřednictvím státních dluhopisů. Tyto dluhopisy mají obvykle o něco nižší výnosy než běžné investiční dluhopisy, jsou ale vnímány jako stabilnější investice. Přece jen státy nemají tendenci tak často krachovat jako soukromé firmy.

Může stát zkrachovat?

Ano může. Jakmile překročí výše státního dluhu některé země určitou hranici, přestává být pro investory důvěryhodná, investoři ztrácí důvěru ve schopnost dané země uhradit své závazky. To se obvykle projevuje postupným snížením hodnocení, což vede ke zdražení úvěrů pro tyto země. Jiným způsobem jak může země zkrachovat je politický zvrat v dané zemi, nebo ekonomická katastrofa jakou byla pro Isčeland světová finanční krize v nedávné době.

V historii je známo několik případů kdy zkrachovaly celé země – jen namátkou Argentina nebo Bolivie.

Aktuální výška státního dluhu v ČR

Státní dluh ČR je nyní 1.168.000.000 korun. Údaj je platný k prosinci 2009. U státního dluhu české republiky neni ani tak zarážejcí jeho absolutní výše, jako spíše tempo jeho růstu. Jen za poslední 2 roky dluh narostl o více než jednu třetinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *