Street Steam Pedestrian Lane  - 12760761 / Pixabay

Ekologická likvidace odpadních vod pomocí betonové jímky, septiku a nádrže na vodu

V případě, že k vaší nemovitosti nevede veřejná kanalizace, na níž by bylo možné se napojit, je třeba řešit nezávadnou likvidaci odpadních vod na vlastním pozemku. K tomu slouží čistička či septik. Jelikož pořízení a provoz čističky není zrovna levnou záležitostí, kterou by si mohl dovolit každý, nabízí se betonový septik jako ideální řešení. Pokračování článku